Bild- och filmmaterial för högskolan

Det vi samlar in används för att informera allmänheten om vår verksamhet i olika kanaler. Exempel på kanaler är högskolans webbplats, HB-play, digitala presentationer, tryckt material samt sociala medier. Materialet kan få stor spridning, och högskolan kan inte kontrollera eller begränsa andras användning av materialet. Materialet kan komma att publiceras tillsammans med eventuella personuppgifter som du lämnat.

När vi publicerar material i sociala medier kan det komma att överföras till USA, där inte skyddet kring personuppgifter är tillräckligt jämfört med GDPR.

Vi har fått ett samtycke av dig, skriftligt eller muntligt. Du har när som helst rätt att återkalla detta samtycke. Vi kommer då inte att fortsätta att använda materialet på dig. Material som redan har publicerats påverkas däremot i regel inte av ett återkallat samtycke. Läs mer om hur du går tillväga för att återkalla ditt samtycke.

Mer information om behandling av personuppgifter i samband med publicering av bilder och filmer.