Snabbfakta

Vid Högskolan i Borås strävar vi efter att vara ett attraktivt lärosäte med hög kvalitet i all vår verksamhet. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Högskolans rektor heter Mats Tinnsten.

Högskolan i Borås är uppbyggd av fyra akademier med ett antal institutioner vardera, samt ett samlat verksamhetsstöd. 

  • Akademin för textil, teknik och ekonomi
  • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
  • Akademin för polisiärt arbete

Forskningen vid Högskolan i Borås utmärks av att den bedrivs i partnerskap med näringsliv, kultur och offentlig verksamhet. Mer information om vår forskning.

Forskarutbildning

Högskolan i Borås har fem examenstillstånd att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode. Inom det konstnärliga området är Högskolan i Borås ett av fem lärosäten i Sverige som har tillstånd att bedriva konstnärlig forskarutbildning.

Statistik

Läs mer om den senaste antagningsstatistikenhögskolan i siffror och vår årsredovisning.