Högskolan i siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2020.

Studenter

Registrerade studenter: ca 17 400
Helårsstudenter (HST): 6 649
Helårsprestationer (HPR): 5 170
Examina beviljade (grundnivå och avancerad nivå): 1 759

Fördelning på nivå

Grundnivå: 86 %
Avancerad nivå: 14 %

Fördelning på kön

Andel kvinnor: 69 %
Andel män: 31 %

Utbytesstudenter

Inresande studenter: 85
Utresande studenter: 73

Utbildning

Totalt antal program: 67
Totalt antal kurser: 187

Anställda

Antal anställda: 763 (varav 62 % kvinnor och 38 % män)
Antal lärare: 441 (varav 56 % disputerade)

Forskning

Antal professorer: 45 (varav 36 % kvinnor och 64 % män)
Antal doktorander: 68 (varav 74 % kvinnor och 26 % män)
Antal doktorsavhandlingar: 21 (18 egna)

Ekonomi

Omsättning: 834 349 tkr

____

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Nyckeltal för biblioteket finns under Biblioteket i siffror.

____

Källa: Årsredovisningen 2020