Högskolan i siffror

Studenter

Registrerade studenter: ca 18 300 
Helårsstudenter (HST): 6 516
Helårsprestationer (HPR): 5 045
Examina beviljade (grundnivå och avancerad nivå): 1 818

Fördelning på nivå

Grundnivå: 86 %
Avancerad nivå: 14 %

Fördelning på kön

Andel kvinnor: 68 %
Andel män: 32 %

Utbytesstudenter

Inresande studenter: 170
Utresande studenter: 135

Utbildning

Totalt antal program: 67
Totalt antal fristående kurser: 189

Anställda

Antal anställda: 822 (varav 62 % kvinnor och 38 % män)
Antal lärare: 497 (varav 57 % disputerade)

Forskning

Antal professorer: 52 (varav 37 % kvinnor och 63 % män)
Antal egna doktorander: 95 (varav 62 % kvinnor och 38 % män)
Antal disputationer: 15

Ekonomi

Omsättning: 944 323 tkr

____

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Nyckeltal för biblioteket finns under Biblioteket i siffror.

____

Källa: Årsredovisningen 2022