Studenter gåendes mot högskolan

Högskolan i siffror

Studenter

Registrerade studenter: ca 19 000
Helårsstudenter (HST): 6 488
Helårsprestationer (HPR): 5 017
Examina beviljade (grundnivå och avancerad nivå): 1 787

Fördelning på nivå

Grundnivå: 87 %
Avancerad nivå: 13 %

Fördelning på kön

Andel kvinnor: 68 %
Andel män: 32 %

Utbytesstudenter

Inresande studenter: 161
Utresande studenter: 129

Utbildning

Totalt antal program: 64
Totalt antal fristående kurser: 187

Anställda

Antal anställda: 828 (varav 62 % kvinnor och 38 % män)
Antal lärare: 497 (varav 58 % disputerade)

Forskning

Antal professorer: 49 (varav 37 % kvinnor och 63 % män)
Antal egna doktorander: 90 (varav 62 % kvinnor och 38 % män)
Antal disputationer: 19

Ekonomi

Omsättning: 963 897 tkr

____

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Nyckeltal för biblioteket finns under Biblioteket i siffror.

____

Källa: Årsredovisningen 2023