Högskolan i siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2019.

Studenter

Registrerade studenter: ca 13 000
Helårsstudenter (HST): 5 894
Helårsprestationer (HPR): 4 858
Examina beviljade (grundnivå och avancerad nivå): 1 727

Fördelning på nivå

Grundnivå: 86 %
Avancerad nivå: 14 %

Fördelning på kön

Andel kvinnor: 73 %
Andel män: 27 %

Utbytesstudenter

Inresande studenter: 175
Utresande studenter: 156

Utbildning

Totalt antal program: 69
Totalt antal kurser: 159

Anställda

Antal anställda: 757 (varav 62 % kvinnor och 38 % män)
Antal lärare: 441 (varav 56 % disputerade)

Forskning

Antal professorer: 49 (varav 35 % kvinnor och 65 % män)
Antal doktorander: 91 (varav 65 % kvinnor och 35 % män)
Antal doktorsavhandlingar: 19 (15 egna)

Ekonomi

Omsättning: 750 580 tkr

____

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Nyckeltal för Biblioteket finns under Biblioteket i siffror.

____

Källa: Årsredovisningen 2019