Högskolan i siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2021.

Studenter

Registrerade studenter: ca 18 300 
Helårsstudenter (HST): 6 736
Helårsprestationer (HPR): 5 362
Examina beviljade (grundnivå och avancerad nivå): 1 910

Fördelning på nivå

Grundnivå: 86 %
Avancerad nivå: 14 %

Fördelning på kön

Andel kvinnor: 68 %
Andel män: 32 %

Utbytesstudenter

Inresande studenter: 92
Utresande studenter: 67

Utbildning

Totalt antal program: 67
Totalt antal fristående kurser: 187

Anställda

Antal anställda: 803 (varav 63 % kvinnor och 37 % män)
Antal lärare: 482 (varav 55 % disputerade)

Forskning

Antal professorer: 48 (varav 33 % kvinnor och 67 % män)
Antal doktorander: 65 (varav 72 % kvinnor och 28 % män)
Antal doktorsavhandlingar: 19 (16 egna)

Ekonomi

Omsättning: 915 854 tkr

____

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Nyckeltal för biblioteket finns under Biblioteket i siffror.

____

Källa: Årsredovisningen 2021