Akademisk högtid

Under den ceremoniella högtiden installerades högskolans nya professorer i sina nya ämbeten varefter de nya doktorerna promoverades. I år var det två nya professorer och fem nya doktorer som uppmärksammades. 

Under högtiden uppmärksammades också två nya docenter och det pedagogiska priset delades ut.

Läs mer

Läs nyheten "Fredag med akademisk glans" från årets högtid

Ta del av skriften från högtiden