Tidigare års högtider

Högtiden 2014 var högskolans första doktorspromotion och sjunde professorsinstallation. Innan dess ägde professorsinstallationer rum vartannat eller var tredje år.

I menyn hittar du föregående års högtider.