Professorsinstallation och doktorspromotion 2015

Under den ceremoniella högtiden installerades professorerna i sina nya ämbeten av rektor Björn Brorström varefter de nya doktorerna promoverades av promotor Louise Limberg.

Professorer

  • Katarina Malaga, adjungerad professor i hållbart samhällsbyggande
  • Staffan Svensson, professor i byggteknik

Doktorer

  • Karin Dessne, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Delia Dumitrescu, konstnärlig doktor i design
  • Mofoluwake Ishola. teknologie doktor i resursåtervinning
  • Anne Britt Torkildsby, konstnärlig doktor i design

Under högtiden uppmärksammades också Helena Francke och Mary Anne Holfve Sabel som docentprövats vid Högskolan i Borås under 2014. Högskolan i Borås pedagogiska pris 2014 delades ut till Gunilla Elber.