Professorsinstallation och doktorspromotion

Under den ceremoniella högtiden installerades professorerna i sina nya ämbeten av rektor Björn Brorström varefter de nya doktorerna promoverades av promotor Mikael Skrifvars.

Tre nya professorer

  • Berit Lindahl, professor i vårdvetenskap
  • Annemaree Lloyd, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Linda Worbin, professor i textildesign

Sju nyblivna doktorer

  • Behnaz Baghaei, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - polymerteknologi
  • Fatimat Oluwatoyin Bakare-Batula, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - polymerteknologi
  • Jorge Ferreira, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - bioteknik
  • Barbara Jansen, konstnärlig doktorsexamen i design - textildesign
  • Karin Landahl, konstnärlig doktorsexamen i design - modedesign
  • Linnéa Nilsson, konstnärlig doktorsexamen i design
  • Sunil Kumar Ramamoorthy, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - polymerteknologi

Under högtiden uppmärksammades också Isabell Fridh som docentprövats under 2015 och 2015 års pedagogiska pris delades ut till det vinnande lärarlaget för kursen "Fritidspedagogisk verksamhet II".

Läs mer om de nya professorerna och deras forskning.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.