Professorsinstallation och doktorspromotion

Under den ceremoniella högtiden installerades professorerna i sina nya ämbeten varefter hedersdoktor och de nya doktorerna promoverades. 

Årets högtid

2017 installerades fyra nya professorer vid Högskolan i Borås.

  • Roger Blomgren, professor i biblioteks- och informationsvetenskap - kulturpolitik
  • Delia Dumitrescu, professor i textildesign
  • Gustaf Kastberg, professor i företagsekonomi
  • Fernando Seoane Martinez, professor i medicinsk teknik

I år promoverades högskolans första hedersdoktor Clare Johnston och fem nyblivna doktorer deltog i promotionshögtiden:

  • Johan Eklund, filosofie doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
  • David Gunnarsson Lorentzen, filosofie doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Ulrik Martin Larsen, konstnärlig doktor i design - modedesign
  • Maria Lindh, filosofie doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Kehinde Olubukola Oluoti, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - energiteknik

Under högtiden uppmärksammades också docentutnämningar och 2016 års pedagogiska pris delades ut till det vinnande lärarlaget.