Professorsinstallation 2000

Professorsinstallation 2000

Rektor Anders Fransson installerade:

(översta raden från vänster)

 • Bengt-Åke Andersson, adjungerad professor i energiteknik
 • Birger Hjørland, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Lars Persson, gästprofessor i företagsekonomi
 • Ian Sillitoe, professor i robotik
 • Geir Vestheim, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Gunni Kärrby, gästprofessor i pedagogik

(nedre raden från vänster)

 • Maj Klasson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Irene Wormell, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • (Anders Fransson, rektor)
 • Kerstin Segesten, professor i vårdvetenskap
 • Ingegerd Bergbom, professor i vårdvetenskap
 • Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap

Saknas på bild: Mats Leijon, adjungerad professor i elkraftsteknik