Professorsinstallation 2002

Professorsinstallation 2002

Rektor Said Irandoust installerade:

  • Dragu Atanasiu, professor i matematik
  • Anders Edström, professor i företagsekonomi
  • Anders Fransson, professor i pedagogik
  • Kaj Lindecrantz, professor i medicinsk signalbehandling och systemteknik
  • Ingemar Samuelson, adjungerad professor i byggnadsfysik
  • Eva Selin Lindgren, adjungerad professor i fysik
  • Håkan Torstensson, professor i transportsäkerhet