Professorsinstallation 2004

Gruppbild professorsinstallation 2004

Rektor Said Irandoust installerade:

 • Hans Bertilsson, professor i fiberteknologi
 • Simonetta Carbonaro, professor i textil- och designmanagement
 • Marion Ellwanger, professor i textildesign med inriktning mot smart textiles
 • Olov Forsgren, professor i informatik med inriktning mot affärsinformatik
 • Lars Hallnäs, professor i interaktionsdesign
 • Johan Huldt, professor i designteori/designmetodik
 • Lise Bender Jørgensen, professor i textilvetenskap med inriktning mot handvävning
 • Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning på informationssökning och informationsanvändning
 • Lena Nordholm, professor i psykologi med inriktning mot vård och omsorg
 • David Rowe, professor i informatik med inriktning mot affärs- och tjänstedesign
 • Mikael Skrifvars, professor i polymerteknik
 • Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik med inriktning mot bioprocessteknik
 • Elisabeth Öhrn, professor i pedagogik