Professorsinstallation 2007

Professorsinstallation 2007

Rektor Lena Nordholm installerade:

  • Kim Bolton, professor i fysikalisk kemi
  • Terese Bondas, professor i vårdvetenskap
  • Johan Herlitz, professor i prehospital akutsjukvård
  • Margret Lepp, professor i vårdvetenskap
  • Heikki Mattila, professor i Textile Management
  • Maria Nyström, professor i vårdvetenskap
  • Torgny Ottosson, professor i pedagogik
  • Bengt Persson, professor i specialpedagogik
  • Diane H. Sonnenwald, professor i biblioteks- och informationsvetenskap