Professorsinstallation 2012

Professorsinstallation 2012

Rektor Björn Brorström installerade:

 • Sándor Darányi, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap
 • Marie Dreiman, professor i textildesign
 • Rita Foss Lindblad, professor i pedagogiskt arbete
 • Anders Frenander, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Martin Hellström, professor i litteraturvetenskap
 • Nandan Khokar, professor i textil tillverkningsteknik
 • Lars Lundberg, professor i prehospital akutsjukvård
 • Vincent Nierstrasz, professor i materialteknik
 • Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete
 • Tobias Richards, professor i energiåtervinning
 • Rolf Solli, professor i företagsekonomi
 • Fredrik Ståhl, professor i genetik
 • Björn-Ove Suserud, professor i vårdvetenskap
 • Lisbeth Svengren Holm, professor i fashion management
 • Clemens Thornquist, professor i modedesign