Samling inför politikertal i Almedalen

Högskolan i Almedalen

Almedalen 2023

I år deltar vi både på plats i Visby samt med ett digitalt seminarium sänt från Borås.

Därför är vi med

Högskolan deltar aktivt i Almedalen med möten och seminarier. Frågor om hållbarhet, textilindustrin, digitalisering, skola och vård är några exempel från högskolans forskning som vi har lyft fram och debatterat under åren. Almedalsveckan samlar också många av högskolans viktiga samarbetspartners och intressenter. Det ger högskolans medarbetare en möjlighet att träffa dessa aktörer på ett och samma ställe.

Läs mer

Programmet för Almedalen 2023
Läs om högskolans tidigare deltagande i Almedalen
Läs mer om Almedalsveckan (extern länk)