Samling inför politikertal i Almedalen

Tidigare års deltagande i Almedalen