ForskarFredag 2019

Högskolans program för ForskarFredag 2019 innehöll Låna en forskare, Forskar Grand Prix och studiebesök i högskolans labb.

Torsdag 26 september

Forskar Grand Prix

Var med och avgör vem som är bäst i Borås på att presentera sin forskning! Alla är välkomna, gymnasieelever är särskilt inbjudna.

Våra forskare tävlar i att presentera sin forskning så spännande, pedagogiskt och fängslande som möjligt på bara 4 minuter. Publiken utser sedan en vinnare tillsammans med en jury. 

Tid: 13:00-14:30
Plats: M204, Högskolan i Borås (Sandgärdet, samma byggnad som biblioteket)

Fredag 27 september

Låna en forskare

Våra forskare lånas ut till skolklasser. De berättar allt om hur det är att arbeta som forskare - ett vanligt men väldigt spännande jobb. De berättar också om sin egen forskning som handlar om allt från gener, cirkulär textilindustri, risker, äldrevård, jästsvampar och verktygsbibliotek.

Ange vilken forskare du är intresserad av att låna. Vi kontaktar dig med förslag på tid för besöket. Därefter tar skolan kontakt med forskaren för att bestämma detaljer kring besöket. Anmälan är stängd. 

Fredag 11 oktober

Studiebesök i högskolans labb

Är du lärare i år 5 eller 6? Då kan du ta med din klass och besöka högskolan och ta en titt på vår forskning i närbild. Barnen får känna, prova och fråga.

OBS! Besöket är kostnadsfritt men vid uteblivet besök eller sen avbokning debiteras skolan för besöket.

Anmälan är stängd.


Mer information

Frågor eller funderingar?

Kontakta Lina Färm, forskningskommunikatör. E-post: lina.farm@hb.se

Samordning och stöd

ForskarFredag samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Wenner-Gren Stiftelserna, ÅForsk. ForskarFredag finansieras även av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions under grant agreement nr. 818421.