ForskarFredag 2022

ForskarFredag är en del av European Researchers' Night som är ett initiativ av EU-kommissionen. I Sverige anses arrangemanget vara den mest spridda vetenskapsfestivalen i landet med aktiviteter från Lund till Luleå.

Högskolan har varit medarrangör sedan år 2008 där vi under åren har lånat ut forskare till skolklasser och bjudit in till studiebesök, arrangerat forskarcaféer och tävlingen Forskar Grand Prix.

Program 2022

 • Studiebesök för årskurs 8–9
  Under tre förmiddagar bjuder vi in skolklasser att träffa forskare, göra experiment och olika aktiviteter i Textilhögskolans labb, på Navet och Textilmuseet. 
  Anmälan öppnar den 15 augusti. 
 • Låna en forskare
  Under ForskarFredag-veckan den sista veckan i september kan skolor låna en av våra forskare för ett besök, fysiskt eller digitalt. Du bokar en forskare via Vetenskap och allmänhets nationella bokningssida. Skolor kan söka på forskare i hela landet, och filtrera forskare efter plats och ämne. 
  Till bokning av Låna en forskare (öppnar 15 augusti)
 • Pop up-forskning på stan
  Fredag 30 september, tid och plats meddelas i augusti.

 


Tidigare arrangemang

Det här gjorde vi ForskarFredag 2021

Det här gjorde vi ForskarFredag 2020

Det här gjorde vi ForskarFredag 2019

Det här gjorde vi ForskarFredag 2018

 

Bildlänkar

Samordning och stöd

ForskarFredag samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Wenner-Gren Stiftelserna, ÅForsk. ForskarFredag finansieras även av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions under grant agreement nr. 818421.