Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag

23–26 september kan skolor låna en forskare från Högskolan i Borås. Fler forskare fylls på efterhand. 

Boka forskare via den nationella portalen på ForskarFredag.se (öppnar 14 augusti) 

Kontakt

Lina Färm, projektledare för ForskarFredag vid Högskolan i Borås

Läs mer om ForskarFredag i Borås