Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag

Kontakt

Lina Färm, projektledare för ForskarFredag vid Högskolan i Borås
Fedoua Beckerman, projektledare for ForskarFredag vid Navet Science Center

Läs mer om ForskarFredag i Borås