ForskarFredag

ForskarFredag är en del av European Researchers' Night som är ett initiativ av EU-kommissionen. I Sverige anses arrangemanget vara den mest spridda vetenskapsfestivalen i landet med aktiviteter från Lund till Luleå.

Högskolan har varit medarrangör sedan år 2008 där vi under åren har lånat ut forskare till skolklasser och bjudit in till studiebesök, arrangerat forskarcaféer och tävlingen Forskar Grand Prix.

Tidigare arrangemang

Det här gjorde vi ForskarFredag 2020

Det här gjorde vi ForskarFredag 2019

Det här gjorde vi ForskarFredag 2018

Till sidan för alla aktiviteter i landet inom ForskarFredag. (extern länk)

Guidad visningen från Smart Textiles Showroom 

Kika på textila muskler, lysande tyger och kläder tillverkade av trä. Träffa några av Högskolan i Borås forskare och lär dig mer textil forskning och innovation som visas i Smart Textiles Showroom på Textile Fashion Center i Borås. 

Bildlänkar

Samordning och stöd

ForskarFredag samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Wenner-Gren Stiftelserna, ÅForsk. ForskarFredag finansieras även av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions under grant agreement nr. 818421.