Professor Disa Bergnehr föreläser för gymnasieelever.

Låna en forskare 2020

Skolor kan låna en forskare för ett besök på plats i klassen eller via Zoom, någon gång under ForskarFredag 27 november, samt i något fall torsdagen 26 november.

Anmälan har stängt.  

Forskare som lånas ut

Anita Pettersson

Besöker förskolor upp till gymnasiet

"Jag forskar om resursåtervinning. Vad händer med materialen från de sopor som vi sorterar? Vad kan vi göra av en mjölkförpackning eller en aluminiumburk när sista slurken är slut? Det är viktigt att vi hushåller med jordens resurser.

Jag blev forskare för att jag var intresserad av att hitta nya lösningar och få ett mer hållbart samhälle. Från början var jag mest intresserad av vindkraft, men det blåser dåligt i Borås... Nu jobbar jag mer med förbränning av avfall och biobränslen.Vi bränner avfall för att få energi, och jag tittar på det som blir kvar, askan. Vad kan vi använda av det som blir kvar?"


 

Christian FuentesChristian Fuentes 

Besöker mellanstadiet upp till gymnasiet

"Hur påverkar mobiltelefoner hur vi shoppar? Har digitaliseringen gjort att vi nu lyssnar på musik på ett annat sätt? Kan smartphone appar verkligen hjälpa oss att konsumera hållbart? Hur använder vi social media i vår vardag och hur påverkar den oss?

Jag är professor i digital handel och försöker svara på hur digitaliseringen har förändrat oss konsumenter och vad dessa förändringar innebär för handeln och samhället i stort."


Daniel Ekwall

Besöker förskolor upp till gymnasiet

"Varje år stjäls det gods under transport inom EU för ett värde på över 80 miljarder Euro. Till detta kommer alla övriga kostnader kopplat till risker, stölder och sabotage mot transport och godsflöden. Min bakgrund som koncernsäkerhetschef på DB Schenker har tillsammans med min forskning inom området gjort mig till en av de ledande forskarna inom Europa på transportsäkerhet. Det intressanta med området är dess fulla komplexitet där geografiska skillnader tillsammans med marknadstrender och teknikutveckling leder till förändring i vad, när och hur produkter stjäls.

Inom den textila delen av min forskning har jag, tillsammans med mina doktorander, fokuserat på spårbarhet inom textila försörjningskedjor, re-design samt närproduktion av kläder.

Det är viktigt som forskare att vara nyfiken, envis samt sökande på samma gång. Som forskare fokuserar man gärna på ett problem genom att vrida och vända på det på alla tänkbara sätt för att hitta bästa sätt att analysera både problemet självt men även hur det samspelar med omgivningen."


Jutta Haider

Besöker högstadie- och gymnasieklasser. Endast online-besök (Zoom)

Jag forskar om internet och digital källkritik, bland annat i relation till konspirationsteorier och AI. Räcker skolans övningar i källkritik för att motverka spridningen av lögner och halvlögner om allt från covid-19 till QAnon? Varför är det ofta så att ju mer galna påståendena är, desto större spridning tycks de få? Vad riskerar samhället när vad som är lögn och sanning på nätet blir allt diffusare?

Jag har sett internets förändring på nära håll, från de första webbläsarna till dagens AI-teknik. Jag har tidigare jobbat som webbutvecklare, men är nu istället forskare med stort samhällsintresse. Från att internet har setts som en demokratimotor har på senare tid problemen alltmer lyfts fram. Vad finns det att se upp för i samhället? Vilket ansvar har plattformarna? Vilket ansvar har vi alla?


Sina Seipel

Obs! Endast torsdag 26 november

Jag älskar att vara forskare och brinner för att göra dagens textilindustri mer hållbar. För att ni vet väl att textilindustrin är världens näststörsta miljöbov? Då kan man kanske undrar varför jag älskar att jobba inom området. Men att ta sig an utmaningar är underbart och ni anar inte hur mycket vi kan göra åt det - hur vi kan bidra till att våra kläder kan produceras hållbart genom att minska mängden vatten, kemikalier, energi och avfall.

Jag är textilingenjör och fokuserar på nya tekniker för att producera funktionella och smarta textilier. Det är faktiskt möjligt att färga utan att använda vatten, att trycka smarta funktioner med ett litet lager bläck på en textil som ändrar färg när du går ut i solen och det är också möjligt att rengöra textilier med hjälp av laddade joner utan att tvätta.

Vill ni veta mer om min forskning och sambandet mellan att forska och leka, så kommer jag gärna förbi och berättar om det.


Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy

Besöker gymnasiet
Presentation på engelska

Ungefär 300 miljoner ton plast tillverkas varje år och det mesta hamnar på tippen eller i haven. All plast som någonsin tillverkats finns kvar på jorden i någon form. Och genom att återvinna och återanvända plasten skjuter vi problemen framför oss. Därför är Sunils forskning där han tar fram nya gröna material – plast av förnyelsebara råvaror som är biologiskt nedbrytbara – så viktig.

Sunil vann Forskar Grand Prix 2017 och blev bäst i Sverige på att presentera sin forskning på 4 minuter.


Veronica Malm

Besöker årskurs F-9
För att färga tyg eller göra det vattenavvisande använder fabrikerna världen över vanligen maskiner där stora mängder vatten behövs under produktionen. Vatten, som idag är en bristande resurs och som i vissa länder dessutom, direkt efter textilproduktionen, släpps rakt ut i vattendrag utan att renas från livshotande kemikalier och därmed förorenar drickbart vatten. “Kan vi använda andra maskiner eller teknologier där vatten inte behövs alls när vi producerar tyg till kläder?”, “Kan vi använda koldioxid istället för vatten när vi färgar tyg?”, “Kan vi använda en 3D skrivare för att producera Smarta Textilier?”.

Detta är frågor som jag och min forskargrupp nyfiket försöker besvara. Jag forskar inom områdena smarta textilier och resurseffektiva textila processer. Att arbeta med utveckling av material och textila processer är mycket spännande och otroligt viktigt för att vi ska kunna hushålla med jordens resurser redan idag och i framtiden. Jag forskar för mina barns framtid, för er framtid och för att stilla min outsinliga nyfikenhet på jorden och människan.


Låna en forskare är en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag.
Högskolan i Borås program under ForskarFredag 2020

Frågor eller funderingar?

Kontakta Lina Färm, kommunikatör.
Mobil: 0733-80 91 92, e-post: lina.farm@hb.se