Om ForskarFredag i Borås

ForskarFredag är en del av European Researchers' Night som är ett initiativ av EU-kommissionen. I Sverige anses arrangemanget vara den mest spridda vetenskapsfestivalen i landet med aktiviteter från Lund till Luleå.

Föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, samordnar ForskarFredag nationellt. Delar av ForskarFredag i Borås finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa,GA-nr 101061464.

Kontakt

Lina Färm, projektledare för ForskarFredag vid Högskolan i Borås
Fedoua Beckerman, projektledare for ForskarFredag vid Navet Science Center

Läs mer om ForskarFredag i hela Sverige