Sandwalls plats i Borås

Samverkan för ett socialt hållbart Borås

Vad krävs för att samverkan mellan olika sektorer, förvaltningar och professioner ska fungera? Vilka utmaningar finns i ett arbete som tar form utanför gängse organisationsstrukturer? Och varför är samverkan så populärt i det samtida, senmoderna välfärdssamhället?

Julia Carlsson, Louise Yngve och Marita Flisbäck presenterar resultat från den följeforskning av projektet Socialt hållbart Borås som de utfört på uppdrag av Borås Stad och Centrum för välfärdsstudier (CVS). På seminariet diskuterar forskarna vilken roll som medborgares ”röster” ges i samverkansprocesser med mål att ge goda livsvillkor och bidra till områdesutveckling.

Vi gästas av Svante Stomberg, stadsdirektör i Borås stad och ansvarig för Socialt hållbart Borås, som ger sin syn på projektet och forskarnas reflektioner. Diskussion följer med publik.

Arrangörer: Centrum för välfärdsstudier (CVS), Science Park Borås och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

Anmälan och praktisk information

Datum: 27 september
Tid: kl. 11.30–13.00, med mingel och lunchsmörgås från kl. 11.00
Plats: DO-tank Center, Textile Fashion Center i Borås

Anmäl dig senast 21 september via formuläret nedan.