Illustration människor inom vård, omsorg och skola

Seminarieserie om det socialt hållbara välfärdssamhället

Seminarieserie: Det socialt hållbara välfärdssamhället

Syftet med seminarierna är att skapa en plattform där forskningsresultat presenteras och diskuteras med en bred allmänhet. Diskussionerna rör mål inom Agenda 2030 om social hållbarhet och att tillvarata resurser på ett rättvist och hållbart sätt. Arrangörer för seminarieserien är Centrum för välfärdsstudier (CVS), Science Park Borås (SPB) och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

På seminarierna presenterar forskare aktuell forskning om välfärdssamhället och social hållbarhet. Vid varje tillfälle deltar företrädare för den privata, offentliga eller civilsamhälleliga samhällssfären.

Seminarierna inleds med lunchsmörgås och avslutas med en gemensam diskussion med publiken.