Vy över Borås stad med Viskan i förgrunden

Vem stadsplanerar för unga? Om platsens roll i brottsförebyggande arbete

Under seminariet får vi ta del av olika perspektiv på den sociala innovationens roll för en hållbar livsmiljö.

Charlotta Thodelius

Seminariet gästas av Charlotta Thodelius, universitetslektor i kriminologi vid Akademin för polisiärt arbete och filosofie doktor i arkitektur. Hon berättar om sin forskning om platsens betydelse i brottsförebyggande arbete och hur ungdomar många gånger förbises i stadsplanering för social hållbarhet.

Vi får även ta del av kommunens perspektiv på stadsplaneringens betydelse för social hållbarhet och i förlängningen det brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Gäster är Paulina Bredberg, enhetschef vid planenheten, samt Peder Englund, avdelningschef för Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).

Moderatorer för seminariet är Marita Flisbäck, professor i sociologi vid Högskolan i Borås, och Peter Serrander, samverkanskoordinator vid Science Park Borås. Seminariet avslutas med en diskussion med publiken.

Arrangörer: Centrum för välfärdsstudier (CVS), Science Park Borås och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

Anmälan och praktisk information

Datum: 2 maj
Tid: kl. 11.30–13.00, med mingel och lunchsmörgås från kl. 11.00
Plats: DO-tank Center, Textile Fashion Center i Borås

Anmäl dig via formuläret nedan senast 24 april kl 12:00. Anmälan är nu stängd.