Disputation Sofie Svensson

Välkommen till Sofie Svenssons disputation inom resursåtervinning med titel: 

Development of Filaments Using Cell Wall Material of Filamentous Fungi Grown on Bread Waste for Application in Medical Textiles

Länk till avhandlingen kommer publiceras senare

Opponent är professor HanWösten, Utrecht University, Nederländerna

Disputationen ges även digitalt via Zoom
Länk till Zoom

Disputationen ges på engelska