Högskolan i Borås ökar mest i landet

Studenter i Borås

Totalt sett har 20 829 personer sökt till Högskolan i Borås för höstterminen 2020. År 2019 var motsvarande siffra 13 245 personer.

– Det är väldigt roligt att så många vill studera hos oss. Jag känner mig stolt, det visar att vi har ett bra utbildningsutbud med hög kvalitet. Men jag har dubbla känslor då våra fina siffror nog också är ett resultat av den kris samhället befinner sig i just nu, med coronaviruset och dess påverkan på konjunkturen, säger Mats Tinnsten, rektor.

Fler vill bli lärare

Söktrycket ökar för nästan alla utbildningsprogram. En trend är att fler vill utbilda sig till lärare, till exempel har antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna sammantaget ökat med 35 %.

– Vi ser att fler söker våra lärarutbildningar jämfört med förra året, vilket är väldigt glädjande. Även sjuksköterskeutbildningen och flera av våra ingenjörsutbildningar ökar, konstaterar han.

Förstahandssökande till sjuksköterskeutbildningen ökade med 28 % och ingenjörsutbildningarna ökade med 23 %.

Under våren har högskolan valt att uppmärksamma just dessa yrken genom hashtaggen #vadhänderutanoss.

– Alla våra utbildningar är relevanta och viktiga. Men just dessa yrken bär samhället på ett sätt som är unikt och därför ville vi sätta extra mycket ljus på dem. Därför gläder det mig att så många vill påbörja sina studier inom just dessa områden till hösten!

Dessutom är några av högskolans fristående kurser väldigt populära, den mest sökta är Grundläggande programmering i Python samt Socialrätt.

FAKTA
Mest sökta programmen höstterminen 2020:
1) Civilekonom
2) Sjuksköterska
3) Bibliotekarie, distans
4) Ekonom
5) Webbredaktör, distans

Läs nyheten Rekordhögt söktryck till högskolans sommarkurser

Text: Anna Kjellsson
Foto: Anna Sigge