Klart med två nya akademichefer

1 maj tillträder Päivi Riestola tjänsten som ordinarie akademichef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (A2). Hon är för närvarande tf. akademichef på akademin.

– Jag känner mig både hedrad och ödmjuk inför uppgiften, särskilt i dessa mycket speciella tider. 

Vad ser du närmast för utmaningar?

– Alla akademins utbildningar är samhällskritiska, men den stora utmaningen för oss just nu är bidra med så många utbildade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor som möjligt till verksamheterna, på ett sätt så att studenterna känner sig trygga under sin utbildning och utan att ge avkall på patientsäkerheten. Jag ska göra mitt allra bästa för att skapa så goda förutsättningar och villkor som möjligt för att göra det viktiga arbete som medarbetarna gör, både som lärare och forskare!

Tillträder i september

Martin G Erikson tar över som akademichef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3) från och med 1 september. Han är för närvarande sektionschef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning.

– Det är med stor förväntan och nyfikenhet som jag ser fram emot att få tillträda som akademichef. För stunden är vår vardag dominerad av osäkerhet och även oro, men när jag ser hur imponerande medarbetarna på högskolan svarar upp mot utmaningen blir det bara mer positivt och lockande att få vara med och ta ökat ansvar för verksamheten. 

Vad ser du närmast för utmaningar?

– Akademin står inför viktiga uppgifter, med arbete mot kompletta miljöer inom IT och Pedagogiskt arbete, och i vissa delar ett intensivt kvalitetsarbete utifrån synpunkter från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

– För mig som ny akademichef handlar detta om att också närma sig frågorna ur ett helhetsperspektiv, för det är svårt att tala om en komplett miljö eller kvalitet om inte alla berörda delar av en verksamhet ingår. Här finns många viktiga erfarenheter hos medarbetarna som jag vill ta med i arbetet. Vi har i vår också sett hur corona-krisen ger nya idéer och erfarenheter inför framtiden. Även de erfarenheterna är det viktigt att vi tar vara på. Som ny akademichef kommer detta inte minst att handla om att så snart som möjligt sätta mig in ännu mer i alla delar av verksamheten, lyssna och få en helhetsbild. Där ser jag fram emot många spännande samtal med akademins medarbetare.

Besluten fattades 14 april.

Porträttfoto: Moa Carlsson/Peter Erlandson