Nya ledamöter i högskolans styrelse

Campus

Styrelsen för en högskola ska bestå av ordförande och fjorton andra ledamöter. Rektor ingår i styrelsen. Övriga ledamöter utgörs av tre ledamöter som utses av lärarna, tre ledamöter som utses av studenterna samt sju andra ledamöter som utses av regeringen.

Förslag till ordförande och sådana ledamöter i en högskolas styrelse som utses av regeringen ska lämnas av två nomineringspersoner som utses av regeringen, varav en av personerna efter förslag från högskolan.

De externa representanter som slutar efter många år i styrelsen är Agneta Stark och Roger Säljö. De ersätts av Zenita Cider och John Holmberg.

– Jag vill tacka Agneta och Roger för deras stora engagemang och klokskap. Våra nya ledamöter kommer med sin bakgrund att tillföra styrelsen, och därmed högskolan, viktig kompetens. Jag hälsar dem varmt välkomna, säger Gunilla Herdenberg, och fortsätter:

– Det är en ära och en glädje att få förtroendet att fortsätta som ordförande, styrelsearbetet är intensivt och givande. Högskolan i Borås är ett lärosäte som agerar med kraft och energi!

Zenita Cider är vd för Vård- och omsorgscollege som är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och fackliga organisationer i privat och offentlig verksamhet inom vård och omsorg. Hon tycker att Högskolan i Borås har många viktiga och intressanta utbildningar.

– Mitt perspektiv är samverkan, en nära samverkan och koppling till arbetslivet är viktigt för utbildningar på alla nivåer. Min erfarenhet av att leda en partsgemensam samverkansorganisation kan vara en bra kunskap och erfarenhet att ha med sig i det kommande styrelsearbetet, säger hon.

Hon berättar att hon aldrig har suttit i en högskolestyrelse tidigare.

– Det känns hedersamt att få denna utnämning av regeringen. Det ska bli både spännande och intressant att ha ett sådant uppdrag och få lära känna övriga i styrelsen och själva högskolan. Ett nytt uppdrag som ger nya möjligheter och det ska bli jättekul.

John Holmberg är professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola och han har även Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling.

– Min relation till Högskolan i Borås handlar om intressanta personer som jag har mött och det jag läst om verksamheten. Jag ser hur relevant verksamheten vid Högskolan i Borås är för de utmaningar Sverige står inför i dag. Jag är också glad över ambitionen att vara ”den hållbara högskolan” som arbetar tillsammans med sin omgivning och som sätter studentens lärande i centrum, säger han.

Han berättar att han har 30 års erfarenhet av att arbeta med hållbar omställning genom sin forskning och undervisning, i sin roll som expert inom olika FN-organ och som rådgivare för olika samhällsaktörer.

– Jag har dessutom 10 års erfarenhet av universitetsutveckling i rollen som vicerektor vid Chalmers. Jag hoppas att dessa perspektiv kan vara till nytta i styrelsen. För mig är det en möjlighet att lära mig mer om verksamheten och ett ansvar att bidra på ett konstruktivt sätt.

Nya lärarrepresentanter är Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy, Emma Almingefeldt och Lena Hedén.

Läs mer

Samtliga ledamöter i styrelsen 

Text: Anna Kjellsson
Foto: Ida Danell/Privat