Friskvårdsbidraget fördubblas

Närbild på fötter med gympaskor

– Rektor har nu, i dialog med rektors lednings- och kvalitetsråd, beslutat om en ökad satsning på friskvård i budgeten. Det har gett oss möjlighet att öka friskvårdsbidraget till 2 000 kronor. Vi kommer också att göra en översyn av gymmet, säger Sara Svensson, tf. HR-chef, och fortsätter: 

– Frågan kring friskvård är viktig och vi vet att det under en längre tid funnits önskemål från många medarbetare om ett ökat friskvårdsbidrag. Förhoppningen är att friskvårdsbidraget ska leda till ökat välbefinnande för högskolans medarbetare.

Rektor Mats Tinnsten ser också satsningen på friskvård som en viktig åtgärd:
– Medarbetarna är högskolans viktigaste resurs och trots det ekonomiska läget som vi befinner oss i så känns det viktigt att prioritera friskvård.

Läs mer

Läs mer om friskvårdsbidraget

Text: Johanna Avadahl