Ny avhandling om nyckeln till framgångsrik digital innovation

Hannes Göbel försvarar sin avhandling

Enligt Hannes Göbel råder det ingen tvekan om att digital innovation är nödvändig för organisationers möjligheter att bibehålla eller förbättra sin konkurrenskraft. Dock finns det ett antal svårigheter för att det digitala nytänket ska kunna ta fart. I avhandlingen introduceras det engelska begreppet digital resourcing som en central del av den digitala innovationsprocessen, och som en del av lösningen.

Möjliggöra effektiv hantering av digitala resurser

– Med digital resourcing avser jag de aktiviteter som möjliggör en effektiv hantering av digitala resurser i innovationsprocessens första fas. Den ökade medvetenheten om de fördelar som en effektiv hantering av digitala resurser kan föra med sig sporrar sedan organisationer att söka efter digitala system som kan stödja dem i deras innovationsarbete, säger Hannes Göbel, som till vardags undervisar och forskar vid Högskolan i Borås.

I avhandlingen menar Hannes Göbel att marknadens befintliga digitala system inte har utvecklats utifrån organisationers moderna ideal vilket gör att det råder en brist på system som motsvarar deras krav. Detta är i sin tur problematiskt eftersom det kan resultera i en försämrad organisatorisk förmåga att överleva på en alltmer konkurrensutsatt marknad.

Forskning som främjar digital innovation

Problemet som adresseras har lett fram till forskningsfrågan om hur digitala system för digital resourcing bör designas i syfte att främja digital innovation.

– Syftet med studien är dubbelt. Dels vill jag identifiera designkunskap som möjliggör utveckling av system för digital resourcing och det gör jag genom att titta på principer och teorier för design av nya system. Jag vill också bidra till att förverkliga ett digitalt system som lotsar organisationer i deras innovationsarbete, säger Hannes Göbel.

Läs mer

Läs mer om Hannes Göbels forskning

Text: Peter Larsson, pressansvarig kommunikatör vid Göteborgs Universitet
Bild: Leif Andersson, Sportypix
Porträttbild: Suss Wilén