Forskning i samverkan, om datadriven innovation

Projektet Datadriven innovation, som är det största forskningsprojektet i högskolans historia, börjar nu gå mot sitt slut. Vid ett stormöte i början på mars med forskare och samverkande företag visades en del av resultaten upp.

– Styrkan i projektet är att de deltagande företagen är med och ställer krav, utvecklar och utvärderar. Från högskolans sida är vi forskare med och teoretiserar kring datadriven innovation, säger Stefan Cronholm, professor i informatik vid Högskolan i Borås. Själva idén med att med att flera organisationer går samman kring dessa frågor är att vi kan nå längre än vad varje organisation kan göra var för sig.

Verktygen som presenterades heter
1.Vizualisation and Exploration of Association 

2. Improve for DEVOPS
3. Organisation, Persona, Individual Analysis

De tre delprojekten ”Software Algorithms for Data Analysis”, ”Digital Platforms for Service Innovation” och ”Ecosystem Strategies to Navigate Data Barriers” deltog på mötet med att presentera var sitt verktyg som utvecklats under projektet.

Kunskapsspridningen och viljan att dela med sig av nya erfarenheter mellan delprojekten/företagen är en annan av projektets styrkor och det märktes tydligt på det stora engagemanget i rummet under visningen av verktygen och de efterföljande samtalen.

– Utmaningarna vi har framför oss ligger inte i förändringen av teknik eller data, utan i att lyckas påverka människor som inte är bekväma med förflyttningen. De som inte är redo för förändringarna och rädda för det okända. Framgångskonceptet för arbetet med datadriven innovation är att mixa olika kompetenser och testa tillsammans, menade Niklas Huss, innovationschef på Länsförsäkringar. 

Utmaningarna vi har framför oss ligger inte i förändringen av teknik eller data, utan i att lyckas påverka människor som inte är bekväma med förflyttningen. De som inte är redo för förändringarna.


För ytterligare inspiration och kunskapspåfyllnad fick deltagarna lyssna till Linda Pimmeshofer från Microsoft som pratade över länk om data-driven retail och hur det påverkar handelsbranschen redan i dag.

SAS Institute är ett annat företag i projektet. Det har deltagit i delprojekt ”Ecosystem Strategies to Navigate Data Barriers” tillsammans med sin kund Volvo. Christer Bodell från SAS Institute beskriver sina upplevelser av projektet:
– En studie av det här slaget hade vi inte mäktat med själva. Att få ett så omfattande material, med både kvalitativ och kvantitativ data, samt analyser gjorda av forskare, utifrån de vetenskapliga processerna, har verkligen bidragit till att kunna genomföra det här projektet. Resultaten ger oss en väldigt stabil grund att stå på i vårt utvecklingsarbete.

Om projektet
Projektet ”Datadriven innovation: algoritmer, plattformar och ekosystem” är ett fyraårigt projekt som finansieras av KK-stiftelsen. Projektet avslutas år 2020. Tretton företag är med och delfinansierar projektet genom att upplåta medarbetares arbetstid.

De tre delprojekten är:
- Software Algorithms for Data Analysis (delprojektledare Rikard König)
- Digital Platforms for Service Innovation (delprojektledare Hannes Göbel)
- Ecosystem Strategies to Navigate Data Barriers (delprojektledare Daniel Yar Hamidi)

Catrine Jörgensen, som representerar Volvo Cars, har funnits med i delprojekt ”Digital Platforms for Service Innovation”.
– För oss som företag är det viktigt att få bidra med forskning. Vi har också fått mycket bra input tillbaka i form av nya modeller och arbetssätt. Samarbetet med Högskolan i Borås fungerar mycket bra och ger oss ett intressant utbyte. En stor fördel med projektet är nätverkandet med övriga företag som deltar i projektet. Kunskapsutbytet när vi får ta del av deras problem och lösningar ger oss nya perspektiv att ta med hem. Det hjälper oss att lösa de utmaningar vi själva har, säger Catrine Jörgensen.

 

Läs mer

Om Stefan Cronholm

Om Handel och IT