Modererar seminarium i flera tidszoner – från kontoret

Ola Pilerot.

Hej Ola Pilerot! Du modererade ett seminarium eller "short paper session" som det heter på engelska, idag. Vad handlade det om?

– Det var tre forskare som presenterade varsin del. Det handlade dels om en liten studie om hur undervisande personal vid högre lärosäten söker efter och använder öppna lärresurser. Vår före detta kollega Olof Sundin som numera är vid Lunds universitet hade ett teoretiskt, spännande bidrag som handlade om sökmotorer, om att sökmotorer finns överallt omkring oss. Avslutningsvis presenterades ett paper om små barns bruk av digitala verktyg, mobiler med mera.

Är det något speciellt som du tar med dig från den forskningen som presenterades?

– Alla tre studierna var intressanta, men Olof Sundins bidrag är kanske det jag särskilt har anledning att återvända till.

Vad var din roll?

– Att vara ”session chair”, ungefär moderator, innebär att man hälsar välkommen, presenterar sig och de andra,  håller koll på tiden och fördelar ordet. Det här var första gången jag gjorde det digitalt. Jag satt på mitt kontor och samtidigt som jag följde diskussionen tittade jag på en chatt, där folk ställde frågor och ”räckte upp handen” för att få ordet.

Hur var det att sköta arbetet från kontoret?

– Det gick bra, jag hade jättebra hjälp av min zoom-värd, en duktig student som hjälpte till med det tekniska. Samtidigt blir det lite komiskt, det här att se sig själv i bild hela tiden. Samtidigt som man håller koll på chatten och tiden så ska man se intresserad och avspänd ut, haha. Ett 50-tal personer deltog från Kina, USA, Uganda, Nässjö...det var en allsköns blandning. 

Hur tycker du att omställningen till en digital konferens har gått så här långt?

– Det är helt fantastiskt att våra medarbetare har kunnat styra om detta på två veckor. Det funkar bra och vi kan lära oss mycket av den här erfarenheten, vi skulle inte behöva resa så mycket som vi gör. Å andra sidan blir jag också påmind om det jag gillar med konferenser, det här att man stöter på folk i olika konstellationer och träffas på ett annat sätt. Det blir inte riktigt samma sak att göra det i den här formen. 

Läs mer

iConference

Text: Lina Färm