Ny vision – hur påverkar det dig som medarbetare?

Högskolans exteriör

Fakta: Högskolan i Borås vision: ”Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad.”

Vad händer nu?

Högskolans tidigare vision och mission upphörde att gälla 18 februari 2020. Alla har ett eget ansvar att se över sina egna texter där den gamla visionen har använts (det gäller ”det tredje universitetet i Västsverige” eller den gamla missionen ”Vetenskap för profession”). Varje medarbetare ska själv ändra sina texter. Kommunikation har påbörjat uppdatering av webbplatsen kring vision och mission.

Tänk på att högskolans mål fortfarande är desamma, innan nya mål kan sättas måste de nya forsknings- och utbildningsstrategierna beslutas.

Ska jag byta ut text om den gamla visionen mot den nya?

Det går inte att byta texten rakt av mot den nya visionen. Den gamla visionen var formulerad mer som ett mål och var externt riktad. Det är inte den nuvarande. Därför måste varje medarbetare själv fundera över vad syftet med texten är och vem den riktar sig till när den uppdateras. Behövs stöd med formulering eller bollplank går det bra att höra av sig till Kommunikation.

Finns visionen på engelska?

Den engelska översättningen är för närvarande under arbete då det språkligt inte går att översätta rakt av och samtidigt behålla innebörden. När det är klart meddelas det i Inblick.

Hur påverkar visionen andra styrdokument?

Nu när visionen är beslutad ska ytterligare beslut fattas om forsknings- och utbildningsstrategier för högskolan. Dessa kommer att utgå ifrån visionen. Strategierna ska i sin tur styra högskolans verksamhet och brytas ner i andra styrdokument. När i tiden forsknings- och utbildningsstrategierna beslutas är inte klart ännu. Så fort information finns kommer den att kommuniceras i högskolans kanaler.

Hur kommer arbetet att påverka min avdelning och mitt arbete?

Diskutera gärna detta inom avdelningen och med din chef. Rektor Mats Tinnsten kommer under året att besöka samtliga sektioner och avdelningar. Där finns utmärkt tillfälle att ställa mer detaljerade frågor kring visionens påverkan.

Fick du inte svar på dina funderingar? Hör av dig till kommunikation@hb.se så tar vi reda på svaret på din fråga.

Text: Anna Kjellsson

Bild: Anna Sigge