Högskolan är fortsatt i nivå lime

Nivå lime innebär att fysiska sammankomster tillåts, men i begränsad utsträckning. Det som sker på campus ska göra det med anpassningar så att risken för smittspridning minimeras.

Huvudregeln ”distans när det går, campus när det behövs” gäller all verksamhet på högskolan. Det är verksamhetsansvariga chefer som ser till att genomföra anpassningar efter de planer som tagits fram för arbete på distans respektive campus, examinationer, undervisning, resor, externa åtaganden och informationsspridning. För sjuksköterske- och polisutbildningen gäller fortfarande vissa undantag.

– Det är viktigt att vi fortsatt håller avstånd, arbetar hemifrån när det inte är nödvändigt att vara på arbetsplatsen, och minimerar antalet nödvändiga campusmoment, säger Claes Lennartsson, en av projektledarna för Projekt corona.

Skulle en specifik grupp t.ex. kurs eller avdelning drabbas av smitta kan högskolan inom ramen för nivå lime införa restriktioner för just den gruppen, utan att hela verksamheten går över till nivå gul.

– Den nivå vi har befunnit oss i sedan den 15 juni ger en viss flexibilitet. Vi behöver ha en långsiktighet i planeringen, vi kan inte ändra förutsättningarna för verksamheten, studenter och medarbetare, fram och tillbaka.

– Men jag vill understryka att vi är i ett allvarligt läge och det är fortsatt väldigt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer råd och restriktioner från Folkhälsomyndigheten, säger han.