Student med funktionsvariation? Vänd dig hit!

Josefin Skytt berättar mer om det stöd du som student kan få.

Vad är en varaktig funktionsvariation?

– Det kan till exempel vara specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, kronisk sjukdom, medicinska tillstånd, psykiska ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Varaktigheten består av att du har haft funktionsvariationen en längre tid och förväntas ha den framöver.

Vad innebär riktat pedagogiskt stöd?

– Riktat pedagogiskt stöd kan handla om att studenten får kompenserande anpassningar vid examinationer, exempelvis mer tid på sig eller att få använda dator med rättstavningsprogram och/eller talsyntes. Som student med ett beslut i NAIS, det nationella administrations- och informationssystem för samordning av särskilt pedagogiskt stöd som universitet och högskolor använder, har du rätt till kompenserande anpassningar i undervisningen, det kan vara att få föreläsningsmaterial i förväg eller ha rätt att spela in föreläsningen. Riktat pedagogiskt stöd kan också handla om stöd i studiesituationen som att få hjälp att ta anteckningar eller få stöd i att strukturera studierna.

Så här går det till att få stöd

För att vara berättigad till riktat pedagogiskt stöd behöver du som student kunna styrka den varaktiga funktionsvariationen med ett intyg från skola eller sjukvård beroende på vilken sorts funktionsvariation det rör sig om. Du ansöker om stödet i NAIS på webben där du bifogar intyget.

– Om intyget är godkänt, kallar vi studenten till ett samtal med mig eller min kollega och efter det får studenten ett NAIS besked med beslut och rekommendationer om stöd. Om studenten upplever att hen har svårigheter, men inte har något intyg kan vi hjälpa till med att ge vägledning om hur studenten kan gå tillväga.

Kontakt för information om riktat pedagogiskt stöd

Josefin Skytt, samordnare för riktat pedagogiskt stöd

Anita Lindahl, samordnare för riktat pedagogiskt stöd

Läs mer

Tidigare har studenter med funktionsvariation hänvisats till information om särskilt pedagogiskt stöd, men detta har ändrats och numera hänvisas de till information om stöd vid funktionsvariation och riktat pedagogiskt stöd.

Begreppet riktat pedagogiskt stöd gäller för alla högskolor och universitet i Sverige.

Läs mer om stöd vid funktionsvariation 

Läs mer om NAIS