Studentkårens nya styrelse är igång

Studentkåren i Borås ordförande, Amanda Johansson, är ny på sin post men har lång erfarenhet av liknande arbete. Redan under första året på sin utbildning, som då hette Administratörsprogrammet och nu heter Kandidatutbildning i offentlig förvaltning, gick hon med i utbildningens programråd. Därefter blev hon fullmäktigeledamot. Och tidigare i livet har hon varit engagerad i elevråd och ungdomsfullmäktige i sin hemkommun.

– Jag brinner för sådant här. Jag tycker att det är jätteroligt och kan inte hålla mig ifrån det, säger hon.

Hon tycker att studenterna vid högskolan ska se studentkåren som en möjlighet till gemenskap och inflytande.

– En del är helt nya i staden och känner inte någon – det var jag. Då står kåren med öppna armar. Det betydde jättemycket för mig, berättar hon.

– Dessutom är det viktigt att studenterna ser att de har möjlighet att påverka i utbildningsfrågor och själva se till att studietiden blir så bra som möjligt.

Kort om Studentkåren i Borås styrelse

Namn: Amanda Johansson
Roll: Ordförande
Utbildning: Kandidatprogram i offentlig förvaltning.

Tankar inför året: ”Jag kommer att ta ett övergripande perspektiv för studentkårens arbete, se över vår organisation samt arbeta med Årets studentstad.”

Namn: Åsa Gran
Roll: Presidial med ansvar för introduktionen och studiesociala frågor
Utbildning: Textil produktutveckling och entreprenörskap

Tankar inför året: ”Jag brinner för introduktionen och eventplanering. Jag hade samma roll förra året och har som mål att se till att den blir ännu bättre. I år blir introduktionen speciell på grund av coronapandemin och vi tycker det är viktigt att vi gör det så säkert som möjligt. Därför tar vi festligheterna när det är riskfritt att träffas.

Förutom introduktionen jobbar jag med andra event som till exempel hälsoveckan och musikhjälpen. Det här året har vi mycket att fira då vi är Årets studentstad, SFS fyller 100 år och även Borås som stad firar 400 års-jubileum. Utöver detta så driver jag också bostadsfrågan.”

Namn: Emil Thornberg
Roll: Ledamot
Utbildning: Systemvetarutbildning

Tankar inför året: ”Jag är student och ska börja andra året på systemvetarutbildningen. Jag ska balansera min roll som ledamot med studierna och vara en stöttande hand för styrelsen. Jag hoppas att det kommer att bli lärorikt och kul. Det är helt nytt för mig!”

Namn: Filip Alburg
Roll: Presidial med ansvar för studentinflytande
Utbildning: Webbredaktör

Tankar inför året: ”Jag har varit engagerad i kåren under hela studietiden och jag vill gärna jobba med studentfrågor. Det är ett sätt för mig att ge tillbaka till min medstudenter. Jag kommer att arbeta med utbildningsärenden och kvalitetsfrågor.”

Notering: I styrelsen saknas två ledamöter samt en presidial med ansvar för The Kårner.

Läs mer om studentkåren

Till sidor för ny student