”Det handlar om människovärde” – nya projekt för värdig äldrevård

Porträtt av Karoline Lang Mathiesen och Lamprini Xiarchi.

Totalt ingår nio lärosäten från Sverige, Norge, Danmark, Grekland och Storbritannien i projektet som pågår mellan 2019–2023. Projektet leds av University of Brighton och har tilldelats 4,5 miljoner euro av EU-kommissionen inom Marie Sklodowska-Curie Innovate Training Network. Det är således ingen liten satsning, men så ska det också leverera lösningar på en av Europas stora frågor: en värdig vård av äldre.

Två av de femton doktoranderna i projektet är anställda vid Högskolan i Borås, men på grund av coronapandemin arbetar de båda två från sina hemländer. Lamprini Xiarchi bor i Grekland och har en bakgrund som skolpsykolog när hon bestämde sig för att söka till forskarutbildningen inom INNOVATEDIGNITY. Hennes masterexamen handlade om äldrevård och patienter med kroniska sjukdomar. Hon beskriver hur vården av äldre som en komplex och svår fråga, och att det just därför väcker hennes nyfikenhet.

– Det är annorlunda att jobba med eller studera människor som lever sin sista tid i livet. Jag märker att det inte är lika populärt som att till exempel arbeta med barn. I takt med att samhället förändras och fler blir äldre, så kan vi inte negligera vissa grupper av äldre längre. Det är stort och viktigt att EU fokuserar på det här, det är dags.

Växte upp med sin mormor

När Lamprini Xiarchi växte upp bodde hennes mormor tillsammans med sin dotter och hennes familj. Den nära relation till sin mormor, som delvis uppfostrade henne, har påverkat hennes val i livet.

– Det var väldigt viktigt för mig att växa upp med min mormor, det har påverkat mig mycket. Jag har lärt mig att uppskatta den typen av relationer, och det är nog en av anledningarna till att jag ville jobba med äldre.

I arbetet med sin avhandling ska Lamprini Xiarchi fokusera på legitimerade sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters erfarenheter av att arbeta med att vårda äldre, utifrån ett genusperspektiv.

– Skandinaviska samhällen främjar jämställdhet, men det finns fortfarande löneskillnader och det är fler män i ledande positioner. I alla europeiska länder som vi studerar vet vi från tidigare forskning att könsroller och samhällets förväntningar påverkar yrkesval och den fortsatta karriären, säger Lamprini Xiarchi.

Förutom en systematisk litteraturstudie planerar hon tre kvalitativa studier där hon först och främst kommer att intervjua sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor. Det finns en kunskapsbrist inom det här området, konstaterar Lamprini Xiarchi.

Du bor i Grekland och kommer att göra dina studier där. Vad ser du för skillnader mellan äldrevården i Grekland och Sverige?

– Det finns stora organisatoriska och strukturella skillnader. Den offentliga äldrevården i Grekland är inte så strukturerad, beroende på att det istället finns många informella strukturer. Det är till exempel väldigt vanligt att bo med eller nära sina vuxna barn. Å andra sidan har de grekiska sjuksköterskorna längre utbildning, deras utbildning är fyra år lång och många läser även en masterutbildning. 

Likheter mellan barn och äldre

På grund av pandemin bor och arbetar även hennes doktorandkollega vid Högskolan i Borås, Karoline Lang Mathiesen, på distans från sitt hemland Danmark. Vid tiden för intervjun är delar av samhället fortfarande nedstängt, men hon hoppas att snart kunna få besöka något av de två danska lärosäten som också deltar i projektet. Under sin masterutbildning i antropologi gjorde hon sex månaders fältarbete med barn som har cancer. När hon läste om INNOVATEDIGNITY väcktes hennes intresse, och hon ser likheter mellan att arbeta med barn och äldre eftersom de båda är grupper som det danska samhället tar hand om.

– Att doktorera har alltid varit lite av en outtalad dröm för mig. Jag fick ett smakprov på forskning när jag gjorde min masteruppsats och tyckte om det. Det känns också inspirerande att kunna göra skillnad, säger Karoline Lang Mathiesen.

”Tendens att värdera liv”

Uppmärksammade missförhållanden på ett äldreboende i Danmark och inte minst coronapandemin, har väckt debatt och satt fokus på hur äldre människor behandlas.

– Det finns en tendens att värdera liv, att prata om äldre människor som att de ändå snart ska dö. Men att dela upp människor i olika grupper på det sättet är farligt. Alla har ett människovärde och rätt till att leva i värdighet här och nu, oavsett var i livet de befinner sig, säger Karoline Lang Mathiesen.

I arbetet med sin avhandling kommer hon att undersöka vilka unika nödvändiga kompetenser som behövs hos legitimerade sjuksköterskor som vårdar äldre människor. Genom intervjuer och observationer vill hon förstå den vårdande relationen mellan sjuksköterskor och äldre som vårdas i hemmet. Hon hoppas också få möjlighet att även intervjua personer som bor på danska äldreboenden, för att höra deras erfarenheter, och slutligen diskutera analysen av sina studier med chefer inom äldrevård.

– I det korta perspektivet så hoppas jag att mina studier kan göra att några äldre känner sig lyssnade på. I det långa perspektivet så hoppas jag att vi femton doktorander i projektet, tillsammans kan höja medvetenheten om och sätta fokus på värdighet i vården av äldre, säger Karoline Lang Mathiesen.

Läs mer om INNOVATEDIGNITY