INNOVATEDIGNITY

INNOVATEDIGNITY

Projektet är ett svar på det europeiska hela behovet av att ge en hållbar och värdig vård för äldre människor hemma och i bostads-, kommunala och sjukhusinställningar.

Läs mer

INNOVATEDIGNITY (extern länk)