Har du en idé som kan utveckla högskolan?

Det finns en process för att ansöka om dessa medel, du hittar en beskrivning av processen och kriterierna för ansökan hos din närmaste chef.

Kortfattat kan dessa beskrivas så här:

Projektet ska vara:

  • I linje med minst en av strategierna och kopplat till högskolans mål och vision
  • Nyskapande
  • Uppskalningsbart inom högskolan
  • Utvecklande (ej ordinarie verksamhet)

Rektor Mats Tinnsten berättar mer:

Vad hoppas ni att få in för ansökningar?

– Vi hoppas att vi får in ansökningar inom alla fyra strategier: Digitalisering, profilering, miljöer för lärande samt tillsammans och gränsöverskridande – som stödjer bägge målen: Det attraktiva lärosätet och kompletta akademiska miljöer 2.0. På så sätt skulle vi få en utveckling på bredden för högskolan som gynnar uppfyllandet av vår vision: Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad.

Hur stort får man tänka?

– Det finns inga begränsningar på omfattning i första skedet. Man kan ansöka om korta såväl som fleråriga projekt men den avsatta summan per år är förstås inte oändlig och vi ser gärna projekt inom strategins samtliga delområden.

Läs mer om högskolans mål och visioner