Många vill plugga på A2

Den 15 april stängde den ordinarie ansökningsomgången till högskolor och universitet. Statistiken visar att det totala antalet sökande till A2:s program ökade med 20,4 procent från 2712 sökande år 2020 till 3266 sökande 2021.

Även flera av kurserna inom akademin har väldigt många sökande, inom topp fem med flest sökta kurser på högskolan hittar vi exempelvis Arbetsrätt, Socialrätt och Offentlig upphandling.

– Det är jätteroligt att vi har många sökande till våra utbildningar. Det visar på ett stort intresse och samhällsrelevans, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för oss att fortsätta utveckla utbildningarna ytterligare i termer av pedagogisk kvalitet, forskningsanknytning och samverkan, säger Claes Lennartsson, chef för Sektionen för arbetsliv och välfärd.

Ökning inom alla vårdutbildningar

Sjuksköterskeutbildningen är numera det program på högskolan som har flest sökande.

– Det är fantastiskt och bådar gott inför höstterminen! Att sjuksköterskeyrket är viktigt och spännande och har fått stor uppmärksamhet i och med pandemin, det tror jag har gjort att fler vill gå utbildningen. Sedan ser vi i våra studentenkäter att vi på Högskolan i Borås har nöjda studenter och att utbildningen har ett gott rykte. Det tror jag är anledningen till att så många väljer att söka just till oss, säger Katarina Karlsson, chef för Sektionen för vårdvetenskap.

Även ansökningarna till alla övriga vårdutbildningar ökar. Den 16 mars var sista anmälningsdag till specialistsjuksköterskeutbildningarna, barnmorskeutbildningen och mastersprogrammet i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård. Där ökar det totala antalet ansökningar, jämfört med förra året, med 54,3 procent, från 1185 sökande år 2020 till 1829 sökande i år. Barnmorskeutbildningen har flest sökande och den utbildning som ökade mest i antal sökande var Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård.

Läs mer

Du hittar all statistik på Universitets- och högskolerådets (UHR) webb 

Central nyhet om söktrycket