Personaliserad medarbetaringång införs

Uppdraget att ta fram en personaliserad medarbetaringång kommer från rektor Mats Tinnsten.

– För mig är det viktigt att chefer har ett verktyg som underlättar kommunikationen till medarbetare. Genom en personaliserad medarbetaringång kommer det att finnas en tydlig kanal där all information som medarbetare behöver samlas, säger Mats Tinnsten.

Medarbetaringången ska vara den primära kanalen med intern information för både chefer och medarbetare.

Anställdwebben kommer att finnas kvar i nuvarande skick, och det som läggs till är en attraktiv startsida där du som medarbetare loggar in och får information specifikt riktad till dig. Informationen riktas till dig utifrån din roll och organisationstillhörighet. Det kommer också att finnas möjlighet att välja bland funktioner och verktyg för att själv personalisera ingången ytterligare.

Kommunikationschef Annie Andréasson förtydligar att det inte handlar om att införa ett traditionellt intranät.

– Att införa ett intranät är ett mycket större projekt, och det är inte aktuellt i nuläget. I det här projektet är det viktiga att skapa en ingång där du som medarbetare får information anpassad för dig.  

Den lösning som nu tas fram ska ge möjligheter för att i framtiden koppla på valda delar ur Office 365, beroende på vilka av de modulerna som högskolan kommer att använda.