Forskare, vässa din kunskap om ”impact” den 15 september

Vi frågar Jan Tengwall, innovationsrådgivare och Zuleyma Montenegro De Rynge, avtalsjurist, om vad forskare kan förvänta sig av det kommande webbinariet.  

– Det här tillfället kommer att ge konkret information om hur man kan formulera en text om impact på ett bra sätt i sin forskningsansökan. GIO:s innovationsrådgivare Stefan Dahlin kommer att ge tips, expertis och visa framgångsrika exempel, säger Zuleyma Montenegro De Rynge och fortsätter:  

– Det kommer också att diskuteras nya former av nyttiggörande. Många tänker dels på vetenskaplig publicering, dels på patent eller att starta företag, men allt handlar inte om sådana traditionella aktiviteter. Nyttiggörande av forskningsresultat kan ta olika former som kan utvecklas under projektets gång. Nyttiggörande kan vara att påverka lagstiftare, undervisning, vara en grund för utredningar, eller exempelvis leda till spinoff-projekt.

Hur viktigt är det att kunna formulera nyttiggörande i sin forskningsansökan?

– Det är jätteviktigt. Fler och fler finansiärer tittar på det här, de vill veta att forskarna har en idé om vad projektet ska leda till, hur resultaten kan nyttjas och hur det kan tas vidare. Det är en av de frågor som vi på GIO hjälper till med, att formulera nyttiggörandet. Det kan ge en fördel gentemot andra projekt, att visa att du har tänkt ett steg längre, säger Jan Tengwall.

Har ni varit med om att forskare missat finansiering på grund av att de inte skrivit tillräckligt om impact?

– Ja, så är det. Vissa finansiärer motiverar sina avslag, och det har funnits sådana exempel. Det går också att vända på det: Det är sällan vi ser någon som har fått anslag beviljat, som inte har haft med en bra del om impact i sin ansökan, säger Jan Tengwall.

Webbinarium är ett nytt koncept för GIO, hur tänker ni er upplägget?

– Vi hoppas att det ska vara ett bra sätt för att hålla kontakten med våra forskare, och vi vill att det ska bli interaktivt, med en bra dialog där forskarna kan ställa frågor i chatten, säger Zuleyma Montenegro De Rynge.


Webbinariet leds av innovationsrådgivare Stefan Dahlin och hålls på engelska.

Läs mer och anmäl dig till lunchseminariet
Grants and Innovation Office