Livslångt lärande tar form genom tvärvetenskaplig samverkan

Projektet Datadriven tjänsteutveckling har som syfte att stödja företag att få bättre kunskaper i datadriven innovation för att fullt ut kunna nyttja de nya affärsmöjligheter som uppstår i denna snabbt utvecklande bransch. Internt för högskolan innebär projektet ett viktigt steg för att utröna hur det går att jobba för att ta fram kurser för livslångt lärande. Projektet har sin bas inom ämnet informatik, men även kompetenser inom företagsekonomi och pedagogik är starkt involverade.

– Det är spännande att få till möten och dialoger med disputerade lärare inom de här tre olika ämnena och se hur vi tillsammans kan skapa något bättre än vad något av ämnena skulle kunna göra var för sig. De fenomen vi studerar har blivit så komplexa så det räcker inte med snäva ämneskompetenser längre. Genom ett tvärvetenskapligt samarbete kan vi bättre förstå datadriven tjänsteutveckling och de flexibla utbildningsformer som efterfrågas av företagen, säger professor Stefan Cronholm som är projektledare.

Kurser för livslångt lärande gör lärosätet mer attraktivt
Ett mål är att projektet ska ge kunskaper och erfarenheter om kurser för livslångt lärande som sedan kan utvecklas till något som alla delar av högskolan kan dra nytta av vid utveckling av kursutbud.
– Projektet svarar tydligt upp mot det uppdrag som Utbildningsdepartementet lyft de senaste åren om att lärosätena ska erbjuda utbildning för livslångt lärande. Samtidigt innebär projektet att vi som lärosäte blir mer attraktiva när vårt utbildningsutbud blir mer uppdaterat och relevant utifrån de samverkande företagens reella behov, säger Stefan Cronholm.

Verksamhetsstöd en viktig part i projektet
Utöver ämnesföreträdare från akademierna är även delar av verksamhetsstödet involverade i projektet. Antagningsfunktionen har en viktig roll då det behövs rutiner och arbetssätt för att bedöma reell kompetens. Målgruppen för kurserna är personer som ibland redan har en lång utbildning bakom sig, eller personer som har lång erfarenhet från arbetslivet, många gånger i ledande positioner, och behöver få sin kompetens bedömd för att kunna antas till kurser på avancerad nivå.

Även avdelningen Kommunikation finns med i projektet. På högskolan finns en lång erfarenhet att marknadsföra lärosätet mot de yngre studentgrupperna i delvis etablerade kanaler. I projektet ska de befintliga kanalerna undersökas för att ta redan på om de kan användas för att nå den här nya målgruppen, eller vilka arenor högskolan behöver finnas på får att nå dem.

– Projektet innebär ett ömsesidigt lärande för alla inblandade och det vi hittills ser som störst utmaning i de interna processerna är att kunna ställa om snabbare för att möta de föränderliga behov och önskemål om kompetensutveckling som företag och organisationer i vår omvärld har, säger Stefan Cronholm. 

Mer information

Läs mer om projektet

Läs tidigare nyheter om projektet
Datadriven tjänsteutveckling får 11 miljoner från KK-stiftelsen

Projektet Datadriven tjänsteutveckling ökar konkurrenskraften hos företagen och högskolan