Boken om antinazisten Forell ges ut på tyska

Efter kriget arbetade Forell med att hjälpa tyskar och Tyskland på fötter. I internationell forskning har han jämställts med Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld. Utöver detta var han också under tiotalet år kyrkoherde i Caroli församling, Borås.

Biografin ”En utsträckt hand till masseländets land” kom ut första gången 2018. I den tecknar författaren Johan Sundeen, docent och forskare inom idéhistoria vid Högskolan i Borås, ett porträtt av Birger Forell genom att gestalta dennes dramatiska livsgärning, som präglades av en stor kärlek till det tyska folket och tyskt andligt liv.

–  Generellt sett har Birger Forell varit bättre ihågkommen i Tyskland än i Sverige. I Berlin och Espelkamp finns gator och skolor uppkallade efter honom, han var hedersdoktor vid ett tyskt universitet och han har förekommit som motiv på ett tyskt frimärke, berättar Johan Sundeen.

Han fortsätter:

–  Givetvis är det oerhört tillfredsställande att nu kunna nå ut till tyska forskare och en tysk historieintresserad allmänhet på deras eget språk. Tillsammans med översättaren Gerhard Könemann och teologie doktor Johnny Hagberg från Skara Stiftshistoriska Sällskap har jag arbetat hårt i flera år för att denna utgivning ska bli verklighet. Biografin är i sig grundad på fem års arkivforskning i Sverige och Tyskland. Jag har liknat känslan av att hålla den nya boken i handen vid att spränga målsnöret i ett maratonlopp!

Forskningen om Birger Forell har i Tyskland begränsat sig till ett arbete om hans insatser för tyska krigsfångar i Storbritannien 1944–1948. Utöver det finns det en stor populärhistorisk biografi skriven av Harald von Koenigswald. Hans framställning följer nära Birger Forells dagböcker och den gavs ut 1961. Det är alltså nästan 60 år sedan en fullödig biografi över Forell gavs ut på tyska.

– I Berlin och Nordtyskland finns ett livaktigt intresse av att på nytt levandegöra Forells gärning såväl bland tyskar som inom den svenska kolonin. Ett tecken på det senare är att förordet till den tyskspråkiga upplagan har skrivits av Sveriges ambassadör i Berlin Per Thöresson, säger Johan Sundeen.

Han tror att den tyska upplagan kommer att öppna upp för samarbete med enskilda tyska forskare, kyrkoföreträdare och historieentusiaster samt ge honom tillgång till nytt källmaterial.

Har du fortsatt forska om Birger Forell?

– Forellforskningen är tyvärr vilande just nu. För närvarande arbetar jag på en bok i svensk bibliotekshistoria, ”Bibliotekens missioner”, och på en forskningsrapport om den förändrade synen på Israel inom svensk kristenhet. Jag återkommer dock regelbundet till Birger Forell, till exempel när jag får förfrågningar för föreläsningar.

Han förklarar att genom sin vänskap med Urban Forell, Birgers son, har han fått tillgång till ett stor ännu helt outforskat material.

– Så fort jag hinner avser jag att bygga ut min biografi med det nya materialet. Det är emellertid oerhört tidskrävande att gå igenom i allt väsentligt osorterade handlingar, säger Johan Sundeen.

Den svenska upplagan av biografin är sedan länge slutsåld.

– Nu har jag dock kommit överens med ett förlag som vill satsa på att ge ut en upplaga. Den nya upplagan kommer också att inkludera ett manuskript på engelska, en föreläsning som jag höll vid en internationell konferens  på Lunds universitet 2019. På så vis får den svenska boken en utförlig sammanfattning som riktar sig till en engelsktalande publik.

Fakta

Tryckningen av den tyska upplagan har finansierats av Svenska kyrkan i Borås, Tore G Wärenstams stiftelse, Skara stiftshistoriska sällskap och Högskolan i Borås.

Läs mer

Lyssna på Johan Sundeen prata om boken i Sveriges Radio P4

Johan Sundeens forskarprofil