Johan Sundeen

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Akademin för polisiärt arbete

Sektionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 4349

Mobilnummer: 0733-566140

E-post: johan.sundeen@hb.se

Rumsnummer: D508

Signatur: JSU

Johan Sundeen är docent i idé- och lärdomshistoria samt universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Hans forskning omfattar i första hand områdena idéhistoria, religionshistoria samt bibliotekshistoria. Han har också forskat och publicerat sig om bildningsbegreppet och -företeelsen. Sundeen publicerar sig som regel i form av monografier – t.ex. Andelivets agitator (2008) och 68-kyrkan (2017) – essäsamlingar samt bidrag till antologier. Han skriver för närvarande på en bok om bibliotekens idéhistoria i Sverige och på en biografi över den kristne antinazisten och hjälparbetesarkitekten Birger Forell. Sundeen är också aktiv i forskningsprojekten Svenska kyrkan och kalla kriget (i regi av Stiftelsen Sverige och kristen tro) och Offentliga bibliotek som arena för aktivism (tillsammans med Roger Blomgren).

Johan Sundeen är forskarutbildad vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, där han disputerade 2008. Sundeen har sin docentur vid Lunds universitet och är verksam som universitetslektor vid Bibliotekshögskolan sedan 2013.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen (2008)