Omställningen gav tentautmaning

Lena Tyrén, chef för Studentcentrum berättar hur det gick:

– Det var en tuff omställning som innebar hårt arbete. Det har inneburit nya uppdrag och arbetsformer för många men med gemensamma krafter lyckades vi genomföra ett stort antal Zoom-övervakade tentor under vecka 1 till 3. Utöver det ställde många om tentamen i WISEflow, vilket är roligt.

– Det blev och är absolut inte helt optimalt för alla, men det är ju en pandemi som styr detta så vi måste alla vara flexibla. Att planera för nya examinationsformer på kort tid är tufft, säger hon.

Hon menar att det har varit utmanande att få alla att följa de gemensamma lösningarna och att många vill ha speciallösningar.

– Det är tyvärr inte "görbart" i en sådan här situation. Det har också varit svårt att få studenterna att ta till sig informationen. Det blir mer information än vad studenterna är vana vid inför examinationer men det är ett måste att de läser den och är väl förberedda inför distanstentamen! En del har varit mycket bra förberedda men många har inte läst informationen alls, säger hon.

Vi pratade med ett par lärare för att ta del av deras erfarenheter av omställningen. Dessa är två röster av många och erfarenhetsutbyte är mycket värdefullt. Om du har ett tips som du vill dela med dig av så kan du mejla corona@hb.se.

Kamran Rousta, undervisar på energiingenjörsprogrammet

Sina Seipel, undervisar i flera program inom textilområdet