Lyckat försök med avyttring av gamla datorbord blev ny riktlinje på högskolan

Maria Vesterlund, administratör för hållbar utveckling, berättar:

– Det har varit lite olika hur högskolan har avyttrat exempelvis gamla arbetsbord och bokhyllor när de förlorat marknadsvärde och inte har kunnat lagerhållas. Men nu finns det riktlinjer på pränt och vi har testat avyttring under 2022. Arbetssättet utvärderades nyligen och vi på Campus och hållbarhet kom överens om att det har varit framgångsrikt och att vi kommer att fortsätta arbeta efter denna riktlinje, förklarar hon.

Själva försöket handlade om att bli av med ett 30-tal datorbord som inte längre kunde användas i datorsalar på högskolan. Det var bråttom att bli av dem för att kunna påbörja en lokalrenovering.

– Borden var otympliga, benen gick inte gick att skruva bort, bordsskivorna hade skruvhål efter fasta datorer och större hål i bordsskivan där sladdar dragits. De var skavda men funktionella, berättar Maria Vesterlund, som tog itu med att undersöka vilka möjligheter det fanns att avyttra dem i stället för att slänga dem.

– Vi försökte avyttra borden via leverantörer kopplade till högskolans ramavtal och vi kontaktade andra myndigheter i vårt närområde, men ingen hade behov av sådana bord. Vi ringde Återbruk i Borås stad, men de hade inte plats för borden och tackade nej.

Föreningar ville ha bord

Då ringde hon till SISU Idrottsutbildarna för att få  tag i kontaktuppgifter till kanslister hos idrottsföreningar, men det var först via Borås stads Fritids- och folkhälsoförvaltning hon fick kontakt med föreningar och flera av dessa hörde av sig. Alla de mindre datorborden hämtades av föreningarna Boxningsklubben Rebell, Orkesterföreningen, Hemgården, Bollklubben Hässleholmen, Kunskapsföreningen och Pakistanska kulturföreningen i Borås.

– Alla bord kunde dock inte skänkas bort på detta vis, det gällde mer opraktiska och äldre datorbord som var ihopsvetsade till en längd av tre, fyra meter. Dessa ville ingen ha, och det kan man förstå. De kapades och togs ut ur lokalerna för att sedan gå till återvinning, avslutar hon.

Läs mer

Riktlinjer för anskaffning och avyttring av möbelinredning finns i diariet:  dnr 479-22 samt 483-22.

Läs mer om högskolans arbete med hållbar utveckling och miljöledningssystemet