Nominera en ledare till SydVästenpriset 2021

SydVästenpriset illustration

– Förra året fick vi in 23 nomineringar, vilket var ett rekord. Vår förhoppning är att få in lika många, eller kanske fler nomineringar detta året, säger Carina Kauppi som projektleder SydVästenpriset på Högskolan i Borås. 

Nomineringsvillkor

Den som nomineras ska arbeta inom hälso- och sjukvård/omsorg eller socialtjänst inom privat, idéburen eller offentlig sektor. Personen ska arbeta som chef nära medarbetare och brukare/patienter.

– Vi vill också att personen som nomineras ska ha varit verksam som chef i minst tre år för att kunna uppfattas utöva ett hållbart ledarskap, säger Carina Kauppi.

Medarbetare, chefer och arbetsgrupper kan nominera personer till priset.

Prisutdelning

Priset finansieras av Västra Götalandsregionen och består av diplom och en total prissumma om 50 000 kr samt en sydväst. Flera pristagare kan utses och delar då på prissumman. En jury, bestående av representanter från näringsliv och offentlig verksamhet, utser pristagare och prisutdelning sker i höst.

Läs mer

Vinnarna av SydVästenpriset 2020