Rachel Chuang är högskolans Global Swede 2021

Vi kontaktade henne för att ta reda på hur det är att vara årets Global Swede.

Vad betyder nomineringen för dig?

– Det betyder jättemycket, eftersom det är ett erkännande av mina akademiska resultat men också av mitt engagemang och deltagande i aktiviteter utanför läroplanen. Jag tror att jag är en av väldigt få studenter från Taiwan som har nominerats till den här utmärkelsen och det betyder också mycket för mig eftersom det även visar förmågan och engagemanget hos taiwanesiska studenter.

Varför valde du att studera textilt management?

– Jag inspireras av olika designmetoder och avancerad teknik som kan utmana modebranschens nuvarande status quo. Jag drivs av att fördjupa och bredda mina kunskaper i textil- och modevärdekedjan. Utbildningen jag har läst har en välbalanserad läroplan inom affärer, textil- och modeinriktning, produktutveckling, marknadsföring och viktigast av allt, kärnan i programmet, hållbarhet – därför valde jag att läsa det.

Varför Sverige?

– Utvecklade länder är ledande inom design-, marknadsförings- och distributionsstrategier. Deras ledande ställning inom de mest värdefulla delarna av textil- och modekedjan sträcker sig till tillverkningsprocesserna som finns i utvecklingsländerna. Asien tillverkar mer än hälften av världens kläder och har ett komplext och holistiskt nätverk för textil- och modeleveranser. Men de flesta invånare i denna region känner inte igen begreppet hållbar försörjningskedja. Hur kan vi be om mer hållbara produktionsprocesser när leverantörerna och intressenterna har mycket begränsad kunskap om hållbarhet? Att överbrygga den konceptuella klyftan mellan leverantörskedjor uppströms och nedströms – här ser jag min potential och mitt ansvar.

– Jag tror att mina studier i Sverige, i en hållbarhetssträvande miljö och kultur, har gett mig möjlighet att omforma mitt perspektiv och utveckla min framtida karriär.

Hur ser dina planer ut efter studierna?

– Min plan är att stanna och arbeta i Europa ett par år till. Men en långsiktig plan är att ta med mig nya föreställningar, utifrån vad jag lärde mig på Textilhögskolan, tillbaka till Asien, och vara en stark vattendroppe som skapar eko med andra för att bilda en krusningseffekt. För även om vi lever post internet, är utvecklade länder fortfarande ledande inom design, affärsstrategier och teknik.

Nominering

Rachel Chuang har utmärkta akademiska resultat som magisterstudent i textilt management vid Högskolan i Borås. I en situation som präglats av pandemin har hon visat stort engagemang för att hålla nätverket bland studenterna starkt och har höjt sin röst för att förespråka deras intressen. Det är därför med stort nöje vi nominerar Rachel till utmärkelsen Global Swede. Vi är övertygade om att hon kommer att bli en utmärkt ambassadör, både för Högskolan i Borås och för Sverige.

Om Global Swede Award

Varje år anordnar Svenska Institutet och Utrikesdepartementet en ceremoni där utomeuropeiska studenter vid svenska lärosäten utnämns till Global Swede. Syftet med ceremonin är att uppmärksamma utländska studenter och deras betydelse som ambassadörer för Sverige. Att entusiasmera och engagera studenterna till att behålla relationen med Sverige och sitt lärosäte efter avslutade studier och att verka som ambassadörer för sitt lands relationer med Sverige, som potentiell resurs för svenskt näringsliv på plats i sitt hemland och som ambassadörer för Sverige som destination för högre utbildning.

Läs mer

Om Magisterprogram i Textilt Management

Om årets Global Swede Award

Om International Office vid Högskolan i Borås