Student och pensionär – ett livslångt lärande

”Jag gick i pension 2015 efter att ha arbetat som lärare i mer än 40 år. Dessförinnan krävde arbetet mycket av min tid, och nu blev det plötsligt mycket tid till annat. Jag har tidigare gått på lärarhögskolan i Malmö och även läst en del kurser på universitet och högskolor, som har haft med mitt arbete att göra. Men också etnologi och konsthistoria på kvällstid i Lund. Det är alltid roligt att få nya kunskaper.

Som pensionär började jag studera italienska i Lund på distans, och sedan på kvällstid i Lund. Så fann jag Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, med för mig intressanta kurser. Det är stor skillnad att studera nu med datorerna som redskap. Jag kan sitta hemma och leta fakta, det är lätt att skriva och det går att ha kontakt med sina lärare, även om du inte träffar dem.

Helt klart finns det fördelar med att studera som äldre, det finns mycket tid och erfarenhet. Det är härligt att bara välja efter intresse och det finns så mycket att välja mellan. Distanskurserna gör det dessutom ortsoberoende. Nackdelen är att närminnet är sämre, kunskaperna behöver för mig längre tid för att befästas. Det krävs också en viss vana vid datorer. 

Det är fantastiskt att ha möjligheten att studera med den höga kvaliteten på undervisningen som är, alla valmöjligheter och att kunna välja hur mycket tid du vill eller orkar lägga på studierna. Dessutom kostar det faktiskt inte något. Mitt råd är, tveka inte om du funderar på att studera. Du kommer att förundras över hur stort utbudet är. Det är så inspirerande!”

Christel Nielsen, 73 år, läser kursen Färglära 2

Läs mer om högskolans program och kurser