Utmärkelse visar: Högskolan attraktiv arbetsgivare för forskare

Drönarvy över campus

Högskolan i Borås är ett av endast 13 lärosäten i Sverige som fått denna utmärkelse och som därmed uppfyller kraven i ”Europeiska stadgan för forskare” och ”Riktlinjer för rekrytering av forskare”. Syftet med stadgan och riktlinjerna är att förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

I bedömargruppens rapport får högskolan lovord för sin ansökan: ”En väldigt väl presenterad ansökan, tydligt kommunicerat och all information finns tillgänglig offentligt, även om lite svår att hitta. Gap-analysen var alldeles enastående!”.

– Det är oerhört glädjande att vi nu fått denna utmärkelse. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Den visar också att högskolan har rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden vid anställning och vid karriärutveckling för forskare, säger Marie Granberg Klasson, HR-chef vid Högskolan i Borås.

Stärker högskolans forskare

Universitetslektor Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy, en av forskarna vid högskolan som var med i arbetet med ansökan, kommenterar också godkännandet:

–Jag uppskattar det arbete som görs för en stimulerande arbetsmiljö för oss forskare. I och med godkännandet så har högskolan åtagit sig att ha en rättvis, öppen, transparent och meritbaserad rekrytering, samtidigt som högskolan också ska stödja forskares karriärutveckling. I förlängningen kommer detta att attrahera fler excellenta forskare till våra forskargrupper.

– Implementeringen av de 40 principerna, som innefattas i HRS4R, kommer inte bara att göra högskolan mer attraktiv för blivande forskare, utan också göra högskolans forskare mer attraktiva för andra parter. Det kommer att ge forskare på högskolan större möjligheter att starta, driva och samverka i forskningsprojekt.

Handlingsplanen aktiveras

Nu påbörjas arbetet med att implementera den handlingsplan som tagits fram och arbeta vidare med de utvecklingsområden som identifierats. I ansökan konstaterade högskolan att 17 av 40 principerna i stadgan uppfylldes helt, medan 23 principer kategoriserades som ”nästan helt uppfyllda” eller ”delvis uppfyllda”. Om två år ska högskolan lämna in en rapport som visar vad som gjorts för att uppfylla dessa 23 principer helt.

– Majoriteten av dessa principer arbetar vi redan med inom olika utvecklingsarbeten, till exempel inom ramen för kvalitetssystemen, men vi ska nu göra en översyn av alla punkter för att säkra det fortsatta arbetet, säger Ulrika Bernlo, handläggare vid Rektors stab, som nyligen tog över samordningsansvaret för högskolans arbete med HRS4R.  

Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare
EU-kommissionen utfärdade i mars 2005 en rekommendation om ”Europeiska stadgan för forskare” samt ”Riktlinjer för rekrytering av forskare”. Syftet med stadgan och riktlinjerna är att förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten. En anslutning till stadgan och riktlinjerna underlättar dessutom ansökningar om forskningsmedel och ger ökade förutsättningar att erhålla finansiella forskningsanslag från kommissionen.

Högskolan i Borås skickade in ansökan i december 2020.

Läs mer

Högskolans webbsida med information om utmärkelsen.

Ta del av högskolans ansökan.

Euraxess webbplats om HRS4R i Sverige