HRS4R – anslutning till Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare

HR Excellence in ResearchI enlighet med Europeiska Rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

Den europeiska stadgan för forskare utgörs av allmänna principer och krav rörande forskares, deras arbetsgivares och finansiärers roll, ansvar och rättigheter. Syftet med stadgan är att se till att relationerna mellan forskare och arbetsgivare främjar dels bra resultat när det gäller att skapa, överföra, dela och sprida kunskap och teknisk utveckling, dels forskarnas karriärutveckling. I stadgan erkänns också värdet av alla former av rörlighet för att förbättra forskares yrkesutveckling. Riktlinjerna för rekrytering av forskare utgörs av allmänna principer och krav som bör följas av arbetsgivare och finansiärer då forskare utses eller rekryteras. Dessa principer och krav bör garantera insyn i rekryteringsprocessen och likabehandling av alla sökande, framför allt mot bakgrund av att det måste utvecklas en attraktiv, öppen och hållbar europeisk arbetsmarknad för forskare.

Ansökan

Högskolan i Borås arbetade under 2019-2020 med förberedelser samt med ansökan för att ansluta sig till stadgan och riktlinjerna. HRS4R-arbetet vid HB styrs av rektors lednings- och kvalitetsråd och handläggs av en utsedd projektgrupp. Ansökan skickades in i december 2020 och besked om att högskolans ansökan är beviljad kom i maj 2021. 

En godkänd ansökan ger högskolan rätten att använda utmärkelsen "HR Excellence in Research" och innebär att högskolan utvärderats och godkänts av EU-kommissionen för genomförd implementering av Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare.

Läs mer om högskolans arbete med HRS4R på projektsidorna